Privacy Beleid van Emotionele Verwaarlozing.nl

Emotionele Verwaarlozing.nl is een site van Janine Janssens Advies en Begeleiding, gevestigd aan Leidseweg 51 3531 BC Utrecht, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Janine Janssens Advies en Begeleiding
Leidseweg 51
3531 BC Utrecht +31633658688

Janine Janssens is de Functionaris Gegevensbescherming van Emotioneleverwaarlozing.nl, zij is te bereiken via janine@emotioneleverwaarlozing.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief van EmotioneleVerwaarlozing.nl of een gratis vragenlijst of document download, bewaar ik je naam en emailadres in de mailserver ‘Mailchimp’. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden en worden voor niets anders gebruikt dan het af en toe sturen van een mailtje. Klik hier voor het privacystatematent van Mailchimp.

Als client geef je mij toestemming je gegevens op te slaan. Het gaat dan om je naam en je emailadres en je telefoonnummer. Deze gegevens gebruik ik om contact met je te kunnen opnemen over onze afspraken en om je je facturen te kunnen sturen.

Ik maak verslagen van onze gesprekken. Daarin beschrijf ik globaal wat we bespreken en dus zal informatie die je mij geeft over je relatie, kinderen, ouders etc. daar af en toe in terecht komen. Deze verslagen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik om je proces bij te kunnen houden. Ze worden nooit gedeeld met derden.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor de belastingdienst ben ik verplicht om mijn administratie 7 jaar te bewaren. Dit houdt in dat als je client bij mij bent of bent geweest je gegevens 7 jaar bewaard worden.

Als je je inschrijft op mijn nieuwsbrief blijf je op mijn mailinglijst staan totdat je jezelf uitschrijft of mij daartoe verzoekt. Als mijn praktijk ophoudt te bestaan zal ik mijn mailinglijst wissen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Janine Janssens Advies en Begeleiding verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden. Als je mijn site bezoekt sla ik je IP-adres niet op en ik deel het ook niet met Google analytics.  Ik heb geen Facebook-pixel op mijn website dus er gaat ook  geen informatie over je websitebezoek naar Facebook.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Emotioneleverwaarlozing.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je uitgeschreven wil worden van mijn nieuwsbrief, kun je dat doen door op de ‘uitschrijven’ knop te klikken onderaan elke mail die ik stuur via Mailchimp. Ook kun je mij direct benaderen via janine@emotioneleverwaarlozing.nl om te vragen of ik je gegevens wil verwijderen. Ook is het mogelijk Mailchimp zelf te benaderen via https://mailchimp.com/contact/.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar janine@emotioneleverwaarlozing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janine@emotioneleverwaarlozing.nl