Coaching en Counseling

Herken jij dit?

Mensen die te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing groeien op met een bepaald soort moeilijkheden:

Gevoelens van leegte

Een belangrijk gevolg is worstelen met gevoelens van leegte. Sommige mensen voelen het als een fysiek gevoel; een leeg gevoel in hun borstkas, anderen ervaren het als emotionele gevoelloosheid.

Tegen-afhankelijkheid

Wat ook vaak voorkomt is tegen- afhankelijkheid: een sterke drijfveer om niemand nodig te hebben. Je zou het ook ‘de angst om afhankelijk te zijn’ kunnen noemen. Mensen die tegen – afhankelijk zijn vermijden het zoveel mogelijk om hulp te vragen. Ze willen niet de schijn wekken hulpbehoevend te zijn of zich zo te voelen. Ze doen veel moeite om niet op een ander te hoeven rekenen, zelfs als het ze veel kost.

Een onrealistisch zelfbeeld

Omdat je weinig feedback krijgt over jezelf tijdens je jeugd weet je eigenlijk niet zo goed wat je kwaliteiten en je zwakten zijn. Dit gaat niet zozeer over een laag zelfbeeld (hoewel dat wel klopt voor de meeste mensen die emotioneel verwaarloosd zijn), maar over het feit dat je een onrealistisch zelfbeeld hebt.

Weinig compassie voor jezelf

Je hebt weinig compassie voor jezelf, en heel veel voor anderen. Of simpeler gezegd: je bent veel strenger voor jezelf dan je voor anderen bent.

Gevoelens van schuld en schaamte

Veel mensen die emotioneel verwaarloosd zijn ervaren gevoelens van schuld en schaamte en ze vragen zich af: “Wat is er mis met mij?” Als je leert dat je gevoelens er niet mogen zijn, dan leer je ze te verbergen. Omdat er in je jeugd geen duidelijk nare dingen gebeurd zijn zoals mishandeling of misbruik, herinner je je jeugd als in principe in orde, misschien zelfs wel gelukkig. Dus wat is er dan mis met je als je je niet gelukkig voelt?

Boos zijn op jezelf

Boos zijn op jezelf komt ook vaak voor. Vaak is die boosheid een uiting van schaamte die nog een stap verder wordt gezet.

Angst om door de mand te vallen

Een voortdurend onderliggende angst om ‘door de mand te vallen’: “Als ze me werkelijk zouden kennen zouden ze me niet aardig vinden”. Het is je basale fatale overtuiging zoals: “Ik ben niet de moeite waard” of “Ik ben dom”.  Het is het ‘antwoord’ dat je zelf gevonden hebt op de vraag wat er mis is met je dat je geen aandacht krijgt.

Moeite met emotioneel voor jezelf en anderen te zorgen

Je weet niet wanneer je behoefte hebt aan bijvoorbeeld troost, plezier, ondersteuning, tijd alleen.. Je kunt dus ook moeilijk zorgen dat er aan je behoeften wordt voldaan.

Slechte zelf-discipline

Junk-food eten, teveel uitgeven.. Moeite met dingen doen die moeten, zoals huistaken of sporten of deadlines halen.

Je weinig bewust zijn van je eigen emoties

Je weet vaak niet wat je voelt en ook bij anderen kun je die moeilijk identificeren of omschrijven.

Er is wat aan te doen

Je jeugd is natuurlijk niet te veranderen; het was zoals het was. Maar de gevolgen van emotionele verwaarlozing zijn  gelukkig omkeerbaar.

Daarvoor is het allereerst nodig om je bewust te worden van wat je gemist hebt en wat de effecten daarvan op jou waren. Het is nodig om je bewust te worden van wat je gevoelens daarover zijn. En daarvoor is het uiteraard nodig dat je leert hoe je in contact komt met je gevoelens en hoe je daarmee omgaat. Dat is geen makkelijk en soms ook pijnlijk proces.

Maar wat er gebeurt is dat je gaat voelen dat je gevoelens er mogen zijn en dus: dat JIJ er mag zijn. Je relaties met anderen verdiepen en je gaat je meer verbonden voelen met anderen. Het gevoel van leegte dat je had verdwijnt en je voelt de betekenis en waarde van je leven.

 

Coaching en Counseling

Als jij je herkent in deze site en de behoefte voelt daarover met mij te praten, dan kan dat. Ik ben een psycholoog met een coaching- en counseling praktijk in Utrecht.

Wat ik je bied

Een veilige plek:  ik luister zonder te oordelen, ik vind niks gek en ik sta open voor jouw verhaal. Een veilig contact is voorwaarde voor een succesvolle begeleiding dus ik luister zonder te oordelen.

Ik ben goed in het tot de kern komen van jouw probleem. Ook al heb je zelf misschien geen idee wat er aan de hand is, samen komen we daar snel achter. Ik begeleid je in uitdagende maar voor jou wel haalbare stapjes. En samen ontdekken we wat jouw doelen zijn en hoe we die moeten vertalen in een plan voor de toekomst.

Wat het je oplevert

Een goed gevoel over jezelf. Je gevoel van leegte verdwijnt, want je besteedt aandacht aan jezelf en je neemt je gevoelens serieus. Je geeft jezelf de aandacht en troost die je gemist hebt, je krijgt compassie voor jezelf en je gaat voelen dat je er mag zijn!

Je leert jezelf kennen. Je ontdekt wie je bent, wat je voorkeuren en je afkeuren zijn en je maakt aan de hand daarvan je keuzes. Welk werk past bij mij? Welke activiteiten vind ik leuk of zinvol, bij welke mensen voel ik me fijn en wie vermijd ik liever?

Fijnere relaties. Jezelf beter kennen, je behoeften kunnen verwoorden, je grenzen beter aangeven, daarvan gaat de kwaliteit van je relaties er met sprongen op vooruit! Je hoeft je niet meer te verschuilen en je hoeft je ook niet meer aan te passen aan anderen als je dat niet wil.

 

Het eerste gesprek

In het eerste (kennismakings)gesprek doen we verschillende dingen:

We nemen uitgebreid de tijd om kennis te maken en te verkennen waar je mee zit of wat jij aan zou willen pakken.

We gaan inhoudelijk in op jouw probleem.

Je krijgt eerste inzichten in de achtergrond van je probleem en waar die mee te maken kan hebben en wat maakt dat je er (nog) niet uitgekomen bent.

Je maakt kennis met mijn manier van werken en wat die met je doet.

We bespreken hoe we aan jouw doelen kunnen werken en hoe frequent je  zou willen komen.

Een kennismakingsgesprek is een echte sessie. Zo kun jij voelen of de counseling aansluit bij jouw probleem en jouw wensen en daarna beslis je of en hoe je verder wilt.

Woon je ver weg?

Is de afstand naar mijn praktijk in Utrecht een bezwaar voor je? Voor begeleiding op afstand maak ik gebruik van een online platform zodat we elkaar toch kunnen ontmoeten!

 

Wil je een afspraak maken?

https://www.emotioneleverwaarlozing.nl/privacy-beleid-emotionele-verwaarlozing-nl