lezen

Lezen

Boeken:

Als mijn cliënten beginnen in te zien dat ze wat betreft hun emoties wat gemist hebben in hun jeugd, en als ze zich realiseren dat hun ouders er waarschijnlijk niets aan konden doen omdat ze zelf niet hadden geleerd hoe ze met hun emoties en die van anderen moesten omgaan, dan gaan ze zich onmiddellijk zorgen maken over hun eigen kinderen. “O jee, maar dat kan betekenen dat ik het ook doorgegeven heb aan mijn eigen kinderen!”. Dat klopt. En het is voor veel mensen een krachtige extra motivatie om bekend te worden met hun eigen gevoelens en hoe die te communiceren. Er is namelijk geen betere manier om het je kinderen te leren, én om een goede relatie met ze op te bouwen.

Dit boek helpt, niet door tips en trucs, maar door uit te gaan van het belang van een goede relatie tussen jou en je kind, waarin gevoelens centraal staan.

Ongezien opgegroeid – Herstel na een jeugd met narcistische, afwijzende of afstandelijke ouders (oorspronkelijke titel: Adult children of emotionally immature parents)

Door: Lindsay C. Gibson

Niet alle ouders zijn emotioneel volwassen, of emotioneel beschikbaar voor hun kinderen. Ook als het je als kind fysiek aan niets ontbroken heeft, kun je geborgenheid, veiligheid of liefde gemist hebben, wat doorwerkt in je volwassen leven. Dit is geen boek over schuld. Het is een troostrijk boek dat duidelijk maakt hoe het komt dat je je eenzaam of in de steek gelaten voelde en voelt binnen je eigen ouderlijk gezin. Gibson legt uit waarom je ouders je in emotioneel opzicht niet voldoende konden geven en waarom zoveel pogingen tot een goed gesprek op niets uitliepen. Het geeft bevestiging en richting bij het aanleren van een nieuwe houding tegenover je vader en/of moeder en helpt voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt in je eigen relaties.

Het boek is toegankelijk geschreven met veel verhalen van mensen die in hun jeugd met emotionele verwaarlozing te maken hebben gehad. Daardoor is het makkelijk om bij jezelf te herkennen wat je hebt meegemaakt en om te gaan ontdekken wat het met je gedaan heeft.


Running on Empty – Overcome Your Childhood Emotional Neglect.
Door: Jonice Webb, PhD

We weten al heel lang dat wat ons gebeurt in onze kindertijd een groot effect kan hebben op hoe we worden als volwassene. Maar het omgekeerde is ook waar. Wat niet gebeurt in onze kindertijd heeft een even groot en soms nog groter effect.

Emotionele verwaarlozing gaat over wat er NIET gebeurt in je kindertijd. De aandacht die je niet kreeg, de respons op je gevoelens en de begeleiding die je niet kreeg. Dit boek beschrijft hoe emotionele verwaarlozing eruit kan zien, welke ouders emotioneel verwaarlozen en welke gevolgen dit heeft voor het opgroeiende kind. Ook beschrijft het manieren om de gevolgen van emotionele verwaarlozing om te keren.


Ongekende Gevoelens: dit is de nederlandse vertaling van bovenstaand boek: “Running on Empty” van Jonice Webb.

Running on Empty No more – Transform your relationships with your Partner, your Parents & your Children.
Door: Jonice Webb, PhD

Dit boek is het vervolg op ‘Running on Empty’ (zie hieronder), dat ging over de gevolgen die emotionele verwaarlozing en is geschreven in reactie op de drie belangrijkste vragen die lezers van dat boek hebben:

  1. Hoe heel ik de effecten die emotionele verwaarlozing op mijn relatie heeft gehad?
  2. Hoe ga ik om met mijn ouders nu ik weet dat ze me emotioneel verwaarloosd hebben?
  3. Hoe ga ik om me de effecten van emotionele verwaarlozing die ik nu in mijn eigen kinderen zie?

Webb doet dit op een reele manier: ze moedigt je aan om te kijken naar hoe je je relaties mogelijk kan veranderen. Ze verliest daarbij niet uit het oog dat haar lezers mensen zijn die doorgaans weinig emotionele vaardigheden hebben en waarschijnlijk omringd zijn met mensen voor wie hetzelfde geldt. Ze geeft herkenbare voorbeelden en geeft adviezen om in kleine stapjes en met realistische verwachtingen te werk te gaan. (linkt verwijst naar het ebook, maar het is ook in paperback verkrijgbaar)

Dit is de Nederlandse vertaling van het boek: “Running on Empty No More” van Jonice Webb

Mothers Who Can’t Love – A healing guide for daughters

Niemandskinderen – Carolien Roodvoets

Dat ouders niet altijd van hun kinderen houden is nog steeds een groot taboe: de illusie van liefde wordt ook in  onveilige gezinnen in standgehouden. Ook in mijn praktijk kom ik dat vaak tegen: van de meest onverschillige en sarcastische ouders wordt nog gezegd: “Maar ze waren wel heel lief hoor”.

In dit boek prikt Carolien Roodvoets deze illusie door. Ze is onversneden boos op ‘foute’ ouders die er een potje van maken en die niet nadenken over hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan voor hun kinderen. En ze heeft ook heel veel begrip voor de gevoelens waar je als volwassen ‘Niemandskind’ mee kan worstelen.

Roodvoets gaat in het boek in op wat een onveilige jeugd eigenlijk is, welke schade je daardoor kan oplopen en hoe je in de zoektocht naar je eigen identiteit kan verdwalen in het leven. Ze beschrijft het moment van de ommekeer en hoe het verwerkingsproces daarna kan verlopen.

Kortom een heel helder boek dat je als volwassen kind dat opgroeide in een onveilige situatie veel herkenning en erkenning zal opleveren.


An Adult Child’s Guide to what’s Normal
Door: John en Linda Friel

Nu aan het lezen:

Nog een boek over emotionele verwaarlozing. Zodra ik het gelezen heb, zal ik beschrijven wat ik er van vond.

Artikelen:

Een factsheet van het Nederlands Jeugd Instituut over Emotionele en Pedagogische verwaarlozing

De resultaten van een onderzoek naar het verband tussen Emotionele Verwaarlozing en angst en depressie later in het leven.

De late gevolgen van emotionele mishandeling en verwaarlozing door Pauline de Vries en Sophie van Houwelingen van de Universiteit van Leiden

Een kort artikel over bovenstaand onderzoek naar de late gevolgen van emotionele mishandeling en verwaarlozing